Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Om samen te kunnen leren is het belangrijk dat je fit bent en dat je de aandacht op anderen en het gezamenlijke belang richt.  Hoge werkdruk of stress maakt dat we de ‘oogkleppen opzetten’. Kies dus zorgvuldig de momenten om samen te leren. Dat kan zijn gedurende de laatste vijf minuten van een overleg of tijdens een wat langere ‘time-out’ met anderen.  Gebruik tijdens het werk eenvoudige ‘trigger-vragen’:

  • Wat leren we hiervan?
  • Wat kunnen wij van elkaar leren?

Samen verbeteren

De belangrijkste blokkades voor het samen leren zijn:

  • Onvoldoende openheid in het team;
  • Geen persoonlijk voordeel;
  • Werkdruk en tijdsdruk.

Organiseer het ‘samen leren’ door afspraken te maken over momenten, aanwezigen, onderwerpen en aanpak.

Andere interventies

Intervisie

Agile: Doe een Sprint Retrospective inclusief de succesfactorscan

Lessons learned log (Projecten)

Samen leren

Het samen leren als routine schiet er vaak bij in door spanning in onderlinge verhoudingen.

Wij leren regelmatig samen om afhankelijkheden en diepere oorzaken te vinden

Samen leren over afhankelijkheden en diepere oorzaken is de minst gewaardeerde succesmarker. In het algemeen leren teams wel samen, maar dan aan het eind van een periode, fase of project. Het samen leren als routine schiet er vaak bij in door spanning in onderlinge verhoudingen, tijdsdruk en andere prioriteiten. Het gevolg is dat oorzaken niet aangepakt worden, teamleden onvoldoende aandacht hebben voor onderlinge afhankelijkheden en dat samenwerking soms stroef verloopt. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Leren en kennisdeling

leren_en_kennisdelingVeranderingen volgen elkaar steeds sneller op en vragen ons om meer te anticiperen. Niet alleen een toekomstbeeld, maar ook overzicht (onderlinge afhankelijkheden) en inzicht (oorzaken van problemen) is nodig om goed te kunnen anticiperen. Als we onvoldoende leren en te weinig kennis delen met elkaar verliezen we onze flexibiliteit als persoon en als groep. Daarom is het belangrijk aandacht te geven aan:

  • Dagelijks verbeteren
  • Anticiperen door leren
  • Onderliggende oorzaken
  • Kennis hergebruiken
  • Samen leren