Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Activeer een manier van denken gericht op concepten en structuur met de volgende vragen:

 • Concept: Was is de essentie of de kern van andere deelresultaten?
 • Structuur: Hoe hangt alles met elkaar samen?

Samen verbeteren

 • Richt de focus op ‘verband denken’;
 • Respecteer en sta open voor het werk van anderen;
 • Werk vanuit een professioneel kader: ‘succes maak je samen’.

Andere interventies

 • Benoem regelmatig het verband tussen de verschillende delen van het gewenste eindresultaat.

Werk met technieken voor:

 • Het opstellen van werkpakketten of opdrachten
 • Het visualiseren van deelresultaten

Samenhang

Veel professionals ervaren onvoldoende samenhang als het gaat om het grotere verband van alle deelresultaten.

Wij hebben een duidelijk beeld van de samenhang tussen verschillende deelproducten

Veel professionals ervaren onvoldoende inhoudelijke samenhang tussen deelresultaten van het team. Wel is er op hoofdlijnen een beeld van het grotere doel en de meesten zijn gemotiveerd om een bijdrage te leveren omdat het eindresultaat er toe doet. Rework en soms ook onzekerheid ontstaat doordat er onvoldoende tijd of aandacht is voor het grotere plaatje waarbinnen de eigen resultaten passen.  De oorzaak is in veel gevallen gebrekkige kennisdeling of een te oppervlakkige samenwerking. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Collectieve context

collectieve-contextEen collectieve context is het verhaal of de samenhang waarin we ons eigen werk plaatsen. Het is ons persoonlijk beeld en beleving voor wie we het doen en waarom we het doen. Hoe meer we deze context met elkaar afstemmen, hoe groter de kans dat onze keuzes en acties elkaar versterken. Dit kunnen we bespreken aan de hand van de volgende succesmarkers:

 • Gedeelde visie 
 • Samenhang deelresultaten
 • Afhankelijkheden eigen taak
 • Eindresultaat motiveert
 • Grote plaatje naar taak