Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Zorg voor een proactieve houding, film vooruit en zoek specifieke acties of onderwerpen die een verband hebben met de activiteiten van anderen.

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Wat gaan we precies doen en hoe passen mijn acties?
 • Wat gebeurt er als we niet vooraf afstemmen?
 • Hoe kan ik dit slimmer aanpakken?

Samen verbeteren

 • Werk aan een duidelijk gezamenlijk beeld over op te leveren (deel) resultaten, de aanpak, de inhoudelijke samenhang, de onderlinge rolverdeling en afhankelijkheden.
 • Let op het grotere plaatje te zien door in vergaderingen regelmatig ‘verband vragen’ te stellen, zoals: wie heeft er last van als jij te laat bent of een slechte kwaliteit levert?
 • Richt de aandacht van de groep op de logische volgorde van werkzaamheden.

Andere interventies

 • Maak taken niet te groot.
 • Zorg dat iedereen weet wat zijn of haar taak is.
 • Zorg vooral dat timing goed op elkaar aansluit.
 • Agile: organiseer een planningsmeeting aan het begin en een review meeting aan het eind van een sprint.

Werk met technieken voor:

 • Het opstellen van een  product- of workflow diagram
 • Het visualiseren van afhankelijkheden

Vooraf afstemmen

Uit onderzoek blijkt dat teamleden niet erg positief zijn (45% is neutraal, 38% ondergemiddeld tevreden) over het tijdig en samenhangend afstemmen van activiteiten.

We stemmen vooraf onze acties af om een samenhangende uitkomst te krijgen

Uit onderzoek blijkt dat teamleden niet erg positief zijn (45% is neutraal, 38% ondergemiddeld tevreden) over het tijdig en samenhangend afstemmen van activiteiten. Het effect is dat we niet goed in de flow komen en dat kost extra energie (schakelen tussen taken).  De oorzaak is in veel gevallen een gebrekkige collectieve context, gebrekkige communicatie of beperkt authentiek handelen. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Co-creatie

co-creatieCo-cratie is een manier van productief samenwerken gebaseerd op echte aanwezigheid, wendbaarheid en een optimale flow van ideeen, informatie en activiteiten. Co-creatie wordt in kaart gebracht met de volgende succesmarkers:

 • Kennisbewust
 • Vooraf afstemmen
 • Flow van activiteiten
 • Elkaar inspireren
 • Samen willen verbeteren