Support

Welkom op deze support pagina voor gebruikers van de succesfactorscan. Er zijn vele toepassingen van de scan. Op deze pagina vind u ondersteuning voor de installatie en voor het gebruik.

Toepassingen

De succesfactorscan is onder andere in gebruik voor:

Installeren

Je installeert de succesfactorscan app op smartphone of tablet via de Apple of Google app store. Je kunt de app ook via de browers gebruiken: www.succesfactorscan.nl

Download a2Results Team app in de app store.

Download a2Results Team app van google play

Bestellen

Ontvang een team event code van je contactpersoon of koop deze zelf in de webshop.

De scan gebruiken in team settings

Uitkomsten interpreteren

Zelf doen

De a2Results®app is zo ontworpen dat alle informatie voor een eerste snelle interpretatie voor handen is. Gebruik daarvoor de info button van de app. Daar vind je een uitleg van de succesfactor en tips hoe je de grafiek samen kunt interpreteren.

a2Results® Facilitator

Soms is het gewoon erg handig als een onafhankelijk iemand de juiste vragen stelt, de teamleden naar elkaar brengt en de eerste stappen tot verbetering in gang zet. De a2Results® Facilitator is een gecertificeerde professional die niet alleen weet hoe je met groepsprocessen om gaat, maar ook weet hoe je de uitkomsten van het teamprofiel vertaalt naar eenvoudige slimme interventies. Dat kan op afstand (via telefoon of skype) of door on-site begeleiding. Bekijk de lijst met gecertificeerde a2Results® facilitators.

Neem contact op voor on-site support.

Interventies kiezen

Gelijk anders doen

Je gebruikt de a2Results® Taam app, je bespreekt het teamprofiel en je bepaalt samen wat er beter kan.

Praktische TIPS

Mixen met andere instrumenten

Je gebruikt de a2Results® Team app om het teamprofiel te bepalen en je combineert de uitkomsten vervolgens met andere instrumenten zoals Mindsonar®.  Door de beleving van het team te koppelen met de individuele mindset ontstaat een zeer krachtig interventie-instrument. Wanneer je anders waarneemt, kiest en denkt ontstaat er namelijk een andere uitkomst.

Lees meer: a2Results® tools

Bewust blijven doen

Het gaat erom om datgene aan te pakken wat in de gegeven situatie het verschil maakt. Een interventie heeft tot doel om te doorbreken wat niet meer werkt en om een nieuwe werkwijzen te vinden. Dat kan op verschillende manieren, zoals:

  • Door samen te leren;
  • Door de samenwerking naar een hoger plan te tillen;
  • Door de flexibiliteit van de groep te verhogen;
  • Door te werken aan de individuele focus.

Lees meer over innovatiethema’s of a2Results® interventies.