Taakcohesie en sociale cohesie in teams

Geplaatst door:

In het onderzoek ‘verschil maken als verbinder’ gebruikten we de a2Result®s Team app om met vijfendertig markers de teamdynamiek in kaart te brengen. 

Wat is cohesie?

Cohesie is een synoniem voor samenhang en verbinding. Teamcohesie is de mate waarin de teamleden zich verbonden voelen met het team en het doel. De teamcohesie bestaat uit twee soorten: taakcohesie (verbonden door het doel) en sociale cohesie (verbonden door de onderlinge relaties). Er zijn twee teamcontexten onderzocht: ‘hechte teams’ (hoge taak en sociale cohesie) en losse teams (lage taak en/of sociale cohesie).

Kans op succes

De kans op succes neemt toe naarmate een team meer gemotiveerd is en er meer cohesie is. De a2Results® Team app brengt beide dimensies in kaart.

Team motivatie

Motivatie is het menselijk vermogen om iets in beweging te zetten en te houden. De gemiddelde waardering van alle zeven succesfactoren is een maat voor de teammotivatie.

Team dynamiek

De teamdynamiek wordt in kaart gebracht door te inventariseren hoeveel % van de teamleden onder-gemiddeld of bovengemiddeld tevreden is over de 35 succesmarkers.

Succesmarkers voor sociale cohesie en taak cohesie

In onderstaand overzicht zie je welk succesmarkers een sterk verband hebben met de taak cohesie of de sociale cohesie.

 

1

Over de auteur:

Ik ben een professional die werkt vanuit verbinding met innovatieve kracht. Ik begeleid leer- ontwikkel- en groeiprocessen van professionals, teams en organisaties.
  Related Posts
  • No related posts found.

Comments

Voeg een Commentaar