Teams

die werken

Voel je dat er meer uit je team kan komen, maar zoek je manieren om dat te bespreken? Doe dan in 10 minuten de a2Results teamscan.

Dit maakt je gevoel concreet, geeft vergelijkingsmateriaal en een overvloed aan interventies om samen meer succesvol te zijn.

Wat is het?

Lees meer over de achtergrond en aanpak van de teamscan.

Bestel toegangscode

Bestel eenvoudig een code waarmee je de test doet.

Hoe zie ik mijn team?

Vul de vragenlijst in, vergelijk jou profiel met andere teams en krijg tips

a2Results formule

De a2Results® formule bestaat uit kennis, interventies en tools rondom drie kernvragen:

1. Welk resultaat willen we bereiken?

2. Hoe weten we dat we succesvol zijn?

3. Wat hebben we nodig voor snellere, betere en bestendige resultaten?

Teamleden brengen met de a2Results® Team app in kaart hoe zij de succesfactoren beleven. Door de gestructureerde dialoog ontstaan al snel een nieuwe aanpak om de effectiviteit van het team te verbeteren.

Focus op succesfactoren.

Hoe beleef jij jouw team?

Vul de vragen in. Als je klaar bent met invullen kan je naar onderen scrollen en vergelijken met andere teams.

.

 

 

Hechte teams

Losse samenwerkingsverbanden, zoals regieteams, ketenteams, overlegorganen en netwerken.

teamprofiel los samenwerkingsverband

De gemiddelde score van Agile teams

Gemiddelde scores agile teams

Uitkomsten vergelijken

Selecteer de juiste context:

  1. Hechte teams: teams die regelmatig en intensief met elkaar samenwerken
  2. Samenwerkingsverbanden: teams die soms samenwerken
  3. Agile teams: teams die een Agile werkwijze toepassen

Vergelijk waar jouw profiel afwijkt van de referentie teams.Tips:

  • Werk je een beginnend team? Let dan vooral op het verschil bij de succesfactor Collectieve context en Authentiek handelen
  • Werk je al langer met anderen samen? Let dan op de succesfactoren Co-creatie, Leiderschap en Communicatie.
  • Wil je snel verbeteren in een bestaand team? Kijk dan naar de succesfactor Leren en kennisdeling en de succesfactor Verandering faciliteren.

Hoe verder:

  • Als je weet welke succesfactor of marker je wilt verbeteren, kijk dan op de betreffende pagina van de factor of marker.