Tips voor de weg naar teamvolwassenheid

Geplaatst door:

Als teamcoach is het iedere keer weer de kunst om intuïtief te blijven handelen op basis van wat ik zie en voel binnen een team en tegelijkertijd ook je strategie en interventieplan te blijven volgen. Ofwel: balans houden tussen de kracht van ‘het hier & nu moment’ en het beoogde ontwikkelpad voor een team. Is dit voor jou als coach herkenbaar?

Effectief begeleiden van teams in teamvolwassenheid

Als je goed kijkt wat er zich boven en met name onder de waterlijn afspeelt binnen een team, dan zijn er legio aangrijpingspunten zichtbaar. Het gaat erom dat je ‘het of de juiste haakje(s)’ kiest, die het team voor dat moment echt nodig heeft om een volgende stap in teamvolwassenheid te kunnen zetten. Een handig instrument hierbij is de a2Results® Team app, die deze haakjes als menselijke succesfactoren voor een team bespreekbaar maakt. In dit artikel ga ik in op de vraag: welke haakjes kun je oppakken als je een team begeleidt naar meer teamvolwassenheid? Hierbij maak ik gebruik van de vier fasen van teamvolwassenheid, zoals Marijke Lingsma deze heeft benoemd in haar boek ‘Aan de slag met Teamcoaching’.

Niveau’s van teamvolwassenheid

Er zijn vier niveaus van teamvolwassenheid te onderscheiden, waarbij de M staat voor Maturity. Een M1 team is een groep, waarbij de teamleden nog een bundeling van losse individuen vormen, die onderling slecht naar elkaar luisteren, vaak door elkaar heen praten en amper afspraken nakomen. Dit gedrag vloeit voort uit een aantal krachtige denkpatronen. Om dit te doorbreken is de uitdaging om ervoor te zorgen dat er binnen het team een emotionele binding ontstaat en dat de resultaatgerichtheid verder wordt gestimuleerd. Hiervoor ga ik met het team aan de succesfactor Collectieve Context werken. Het is namelijk van essentieel belang dat het team een helder beeld en beleving krijgt voor wie ze aan het werk zijn en waarom. Kortom, het team heeft het grotere plaatje nodig om zichzelf ermee te kunnen identificeren en zich vervolgens te verbinden aan de teamdoelstellingen.

Groeien naar een team

Voor een M2 team ligt dit anders. Dit is een groep, maar nog geen team. Hier zie je dat teamleden al beter naar elkaar luisteren. Ze leren elkaar feedback geven en de eerste conflicten ontstaan. Er is dus al een vorm van commitment binnen het team. In deze specifieke groepsdynamiek is het belangrijk om het eigenaarschap verder te versterken en meer taakvolwassenheid te creëren. Enerzijds werk ik dan aan de succesfactor leiderschap binnen het team, want het is belangrijk dat ieder teamlid zich krachtig en bevoegd voelt om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel. Anderzijds kan de succesfactor Verandering Faciliteren een team vooruit helpen om oude gewoontes en denkwijzen, die het eindresultaat niet ten goede komen, los te laten en nieuwe werkwijzen uit te proberen. Uiteindelijk zal de groei in teamvolwassenheid door interventies vanuit deze succesfactoren leiden tot een team met een collectief hart, dat geleerd heeft om hun manager of teamleider los te laten en meer autonoom uitdagingen op te pakken.

Het team in de kleine wij-modus

Het is interessant om te zien dat bij een M3 of M4 team niet direct een dominante succesfactor aanwezig is om het team vooruit te helpen in de volgende stap naar teamvolwassenheid. Inmiddels zitten de teams in ‘een wij modus’. Bij een M3 team staat het stimuleren van de verantwoordelijkheid over de ´hier & nu situatie’ centraal. En er zijn diverse succesmarkers en interventies te bedenken, die een doorbraak op dit vlak kunnen creëren. Als je in het team ziet dat ze verantwoordelijkheid nemen voor resultaten, inhoud, procedures en interactie binnen het team, dan verandert je rol.

Werken in de grote wij-modus

In deze M4 situatie zijn de teamleden namelijk in staat om zichzelf te coachen en hebben ze meer behoefte aan een individuele coach als sparringspartner. Het team vraagt dan dus iets anders van je: je kan je meer op team- en persoonlijke doelstellingen richten. De a2Results® Team app ondersteunt hierbij om de teamleden vooruit te helpen om in & met hun omgeving duurzaam te presteren. In deze fase is het namelijk de uitdaging voor het team om onafhankelijk te opereren, maar hierbij wel wederzijds afhankelijk te interacteren met de buitenwereld.

 

vier fasen teamontwikkeling

In mijn werk als coach gebruik ik bovenstaande kapstok om focus te houden en scherp te blijven op wat er binnen en buiten het team gebeurt en wat dit voor effecten heeft op het team. En juist het omgaan met deze dynamiek en complexiteit vind ik zo boeiend aan het coach vak!

Meer informatie

Wil je meer weten over a2Results® teamapp, de kruisverbanden die ik heb gelegd tussen teamvolwassenheid en deze teamapp of komen de betreffende uitdagingen je bekend voor en wil je er over sparren, dan maak ik graag een afspraak met je!

Rob Schers

Adviseur & Coach | Organisatie- & Teamontwikkeling | Operational Excellence

schersrob@gmail.com

0

Over de auteur:

Ik ben een adviseur en coach die mensen helpt om optimaal met elkaar samen te werken. Ik kijk met name naar de groepsdynamica en de manier waarop het werk georganiseerd is.
  Related Posts
  • No related posts found.

Voeg een Commentaar