Top vijf interventies voor duurzame versnelling van teamresultaat

Wie met een ingespeelde groep mensen heeft samengewerkt kent het gevoel van een natuurlijke actieflow waardoor je samen meer neerzet dan je zelf voor mogelijk had gehouden. Wie het tegenovergestelde heeft meegemaakt weet dat je enorm kunt leeglopen op het uitstel van tastbare teamuitkomsten. Het verschil zit niet alleen in de manier van organiseren, maar ook in de onderstroom van samenwerking. In dit artikel lees je over een interventiecluster voor een duurzame versnelling van uitkomsten.

De uitdaging

Ieder zijn eigen taak

Individueel aanmodderen

Uit een analyse van 300 teams blijkt dat bijna 70% van de teams ontevreden is over de flow van activiteiten. Een op de drie teams vindt dat er onvoldoende samenhang, focus en initiatief is. Het effect is stress, verspilling van energie en bovenal trage of uitblijvende gezamenlijke uitkomsten. Herken je dit?

 • Iedereen werkt in zijn of haar eigen silo
 • Het overzicht van alle acties ontbreekt
 • Er is onvoldoende tijd om met elkaar af te stemmen
 • Niemand weet welke acties we samen het belangrijkste vinden
 • Rework door onzorgvuldige communicatie

De interventie

integrale zelfsturing

Samen versnellen

Bij duurzame versnelling gaat het er vooral om dat je samen slimmer werkt zonder energie te verspillen. Net voldoende afstemmen, weten wat het belangrijkste is, een samenhangend overzicht hebben en initiatief nemen als het er op aan komt.

 • Team focus
 • Samenhang uitkomsten
 • Vooraf afstemmen
 • Initiatief nemen
 • Flow van activiteiten

Hoe pak je het aan?

Inventariseren

Reserveer 30-60 minuten tijdens een overleg om met de a2Results® Team app de beleving van de succesmarkers te inventariseren.

Bespreken

Bespreek zelfstandig of onder begeleiding de vijf succesmarkers van dit interventiecluster en zoek praktijkvoorbeelden.

Interventie bepalen

Kies samen de mix van interventies die de kans op succes vergroot en waar tevens draagvlak voor is om mee te experimenteren.

Uit welke interventies kun je kiezen?

Interventies voor ‘Team focus’

Het streven voor deze succes marker is : ‘Iedereen is gefocust op de meest belangrijke acties voor het teamresultaat’

 • Begin vergaderingen met het benoemen dan de rode draad en wat daarin het belangrijkste is.
 • Haal op welke acties ieder individueel reeds belangrijk vindt in het kader van het gezamenlijke doel
 • Bepaal samen het concrete doel voor de komende 2-4 weken en wat belangrijk is om in die periode te bereiken of op te lossen.
 • Inventariseer ook welke onafgemaakte acties nu nog ‘op ons bordje liggen’
 • Gebruik eventueel technieken zoals MoSCoW (must have, should have, could have, would have)
 • Schat samen in welke activiteiten de meeste waarde (bijdrage aan het doel of het wegnemen van blokkades) hebben in deze periode
 • Benoem de gezamenlijke focus en inventariseer in hoeverre dit voor iedereen haalbaar en maakbaar is in relatie tot andere individuele taken.

Lees meer over team focus

Interventies voor ‘Samenhang uitkomsten’

Het streven voor deze succes marker is : ‘Iedereen in het team ziet de samenhang tussen de verschillende deelresultaten’

 • Richt de focus op het zien en bespreken van verbanden;
 • Respecteer en sta open voor het werk van anderen;
 • Check dat iedereen een samenhangend beeld heeft over het werk van andere teamleden door de vraag: ‘wat heeft ‘dit’ met ‘dat’ te maken?
 • Benoem regelmatig het verband tussen de verschillende delen van het gewenste eindresultaat;
 • Stel regelmatig de vraag: ‘waar hebben we het nu precies over’, ‘waar gaat het echt om’ of ‘waarom willen we dit resultaat’.
 • Werk met technieken voor het opstellen van werkpakketten en het visualiseren van deelresultaten.

Meer lezen over samenhang uitkomsten.

Interventies voor ‘Vooraf afstemmen’

Het streven voor deze succes marker is : ‘Wij stemmen tijdig acties met elkaar af om een samenhangende uitkomst te krijgen’

 • Zorg voor een proactieve houding, denk vooruit en wees alert op acties of onderwerpen die onderling afhankelijkheden kunnen hebben;
 • Check het gezamenlijke beeld over op te leveren (deel) resultaten, de aanpak, de inhoudelijke samenhang, de onderlinge rolverdeling en afhankelijkheden;
 • Ontsnap uit de waan van de dag door de tijdsbeleving groter te maken (van dagen naar weken naar maanden)
 • Richt vervolgens de aandacht van de groep op de logische volgorde van werkzaamheden;
 • Maak taken niet te groot;
 • Check wat er mis kan gaan als we te laat of niet afstemmen.

Meer lezen over vooraf afstemmen

Interventies voor ‘Initiatief nemen’

Het streven voor deze succes marker is : ‘Ieder van ons neemt het voortouw wanneer dat nodig is ‘

 • Werk aan de vaardigheden ‘alert zijn’, ‘vooruit filmen’ en ‘snel overwogen handelen’;
 • Zorg dat iedereen overzicht (wie/wat/wanneer), inzicht (wat zijn juiste acties) en uitzicht (doel en aanpak) heeft;
 • Bespreek wie goed met elkaar moet afstemmen in het geval van problemen of onzekerheden.
 • Check dat alle teamleden het gevoel hebben voldoende afgestemd te zijn;
 • Maak het normaal dat iedereen zowel ‘volgt’ (meegaan in argumenten en acties) als ‘leidt’ (bepalen en doen);
 • Check met elkaar het uitgangspunt: fouten maken mag  (als je er maar van leert).

Lees meer over initiatief nemen

Interventies voor ‘Flow’

Het streven voor deze succes marker is : ‘Wij ervaren een natuurlijk flow in de samenwerking (niet onnodig wachten op elkaar)’

 • Check regelmatig gezamenlijk beeld over op te leveren (deel) resultaten, de aanpak, de inhoudelijke samenhang, de onderlinge rolverdeling en afhankelijkheden;
 • Weet wat op een bepaald moment belangrijk en urgent is voor eenieder;
 • Stel tijdens vergaderingen regelmatig ‘verband vragen’, zoals: wie heeft er last van als ik te laat bent of een slechte kwaliteit lever?;
 • Maak de scope van werk niet te groot;
 • Zorg dat iedereen fit is, een duidelijke focus heeft en voldoende rust en ritme ervaart in het uitvoeren van het werk;
 • Signaleer tijdig naar elkaar als jouw werk vertraging oploopt.

Meer lezen over flow

Hulp nodig?

a2Results Team app

Gebruik de a2Results® Team app tijdens een vergadering.

Begeleiding

Schakel een facilitator in om het groepsproces te begeleiden.

Expertise opbouwen

Wordt facilitator en begeleid zelf het groepsproces.

Hoe tevreden zijn teams over deze succesmarkers?

Praktijkonderzoek

Uit een analyse van 300 teams blijkt dat bijna 70% van de teams ontevreden is over de flow van activiteiten. Een op de drie teams vindt dat er onvoldoende samenhang, focus en initiatief is. Het ging om allerlei verschillende soorten teams, zoals zelfsturende teams, agile teams, multidiciplinaire teams, projectteams, portfoliomanagement-overleggen en meer losse samenwerkingsverbanden tussen organisaties.

Teamfocus

 • % teams tevreden
 • % teams neutraal
 • % teams ontevreden

Samenhang

 • % teams tevreden
 • % teams neutraal
 • % teams ontevreden

Vooraf afstemmen

 • % teams tevreden
 • % teams neutraal
 • % teams ontevreden

Initiatief nemen

 • % teams tevreden
 • % teams neutraal
 • % teams ontevreden

Flow activiteiten

 • % teams tevreden
 • % teams neutraal
 • % teams ontevreden

Achtergrond

Succesmarkers

Succesmarkers brengen de beleving van succesfactoren onder woorden. In de a2Results® Team app geeft iedereen een ‘waarderingscijfer’ voor vijfendertig succesmarkers die verdeeld zijn over zeven succesfactoren. Door dit te bespreken kun je samen een verbetering in gang zetten. Voor elke markers bestaat er een set van tips (micro-interventies). Lees meer

Succesfactoren

Succesfactoren zijn de basiscondities voor een succesvol samenwerkingsverband. Elke succesfactor werkt vanuit een bepaald principe en bestaat uit vijf succesmarkers, die de succesfactor bespreekbaar en beïnvloedbaar maken. Lees meer

Interventiecluster

Een interventiecluster is een set succesmarkers met praktische verbeterpunten rond een bepaald vraagstuk voor een team, groep of ander soort samenwerkingsverband. De interventieclusters komen tot stand door onderzoek naar praktijkervaringen en door intervisie van professionals van het a2Results® kennisplatform.

Samenwerken in transities

samenwerken in transities

Kom 11 september naar de meetup!

Transities zijn diepgaande systeemveranderingen. Onze beelden, keuzes, gedrag en onderlinge relaties kunnen dan fundamenteel veranderen. Alle partijen in een transitie bewegen in een krachtenveld dat grote invloed heeft op de onderlinge samenwerking. Het is net of er tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen.

Na de inleidende presentatie door Rien van Leeuwen delen we voorbeelden en kijken we hoe samenwerkingsverbanden hier praktisch mee om kunnen gaan. De achtergrond:  transities versnellen en bestendigen.

We zien uit naar een informele interactieve avond en nodigen je graag uit om zelf ook voorbeelden van transities in te brengen. Je kunt het zo ruim of specifiek maken als je wilt, zoals persoonlijke transities, nieuwe manieren van werken, transitie naar integrale zelfsturing, fusies of organisatieveranderingen, zorgtransitie, digitale transitie, circulaire economie en klimaatopgave.