Verklaring begrippen

Geplaatst door:

Onderstaand vind je een verklaring van de gebruikte begrippen.

Verbinder

Dit omvat alle rollen waarin iemand samen met een groep een resultaat nastreeft en tevens een benoemde leidende of coördinerende rol heeft. Zoals: projectmanager, projectleider, teamleider, voorzitter van samenwerkingsverband, onderzoeksleider, implementatiemanager en procesmanager.

Team

Een team is een groep mensen die een gezamenlijke uitkomst (resultaat, doel, effect) nastreeft

Succesbeleving

Dit is de mate waarin deelnemers tevreden zijn over zeven menselijke succesfactoren voor duurzame innovatie. Gemeten aan de hand van 35 vragen, ofwel ‘succesmarkers’.

Teammotivatie

De gemiddelde waardering voor de 35 succesmarkers (de totale succesbeleving) geeft een indicatie over de groepsmotivatie. Hoe hoger, hoe meer gemotiveerd.

Teamdynamiek

Het percentage teamleden dat bovengemiddeld tevreden is over bepaalde succesmarkers geeft een profiel, een soort van foto, van de teamdynamiek.

Teamcontext

We gebruiken in deze rapportage het begrip ‘teamcontext’ om de cohesie in het team te duiden. Cohesie is de mate waarin de teamleden zich verbonden voelen met het team. De cohesie bestaat uit twee soorten: taakcohesie (verbonden door het doel) en sociale cohesie (verbonden door de onderlinge relaties). Er zijn twee teamcontexten onderzocht: ‘hechte teams’ (hoge taak en sociale cohesie) en losse teams (lage taak en/of sociale cohesie).

Hecht team

De verbinder is aangesteld in een meer formele rol met mandaat en heeft een ‘eigen team’. De teamleden werken bij dezelfde organisatie en werken overwegend in een teamstructuur zoals projectteam, multidisciplinair team, zelfsturend team of agile team. Inhoudelijk gaat het meestal over afgebakende werkterreinen of resultaten.

Los team (synoniem: losser samenwerkingsverband)

De verbinder is onderdeel van een samenwerkingsverband binnen of tussen organisaties waarbij de anderen deelnemers in sterkte mate belangen vertegenwoordigen van de achterban (zoals leveranciers, partners in een keten of joint ventures). De verbinder en/of de deelnemers hebben beperkt formeel zeggenschap. Deelname is meestal parttime naast andere taken/projecten. Inhoudelijk gaat het meestal over meer integrale vraagstukken en complexere doelen dan in de teamcontext.

MindSonar®

De één denkt in grote lijnen, de ander let op de details. De één is gericht op het bereiken van doelen, de ander op het oplossen van problemen. De één wil essenties en principes weten, de ander is bezig met praktijktoepassingen. De combinatie van dit soort denkgewoonten (metaprogramma’s) geeft een duidelijk beeld van hoe iemand denkt. MindSonar is een test die iemands manier van denken meet: een soort röntgenapparaat voor het denken. MindSonar meet niet wat iemand denkt, maar hoe iemand denkt. Meer informatie

Metaprogramma

Een metaprogramma is een bepaald patroon of manier van denken en voelen. Synoniemen zijn onder andere: denkstijlen, patronen.

Drijfveren

Een drijfveer is een verzameling van waarden die in de onderstroom het motief voor ons handelen beïnvloeden. In dit onderzoek meten we het drijfverensysteem van Graves met MindSonar®

1

Over de auteur:

Ik ben een professional die werkt vanuit verbinding met innovatieve kracht. Ik begeleid leer- ontwikkel- en groeiprocessen van professionals, teams en organisaties.
  Related Posts

Comments

Voeg een Commentaar