Een hulpbron maakt iets mogelijk

Wij zijn overtuigd voldend e hulpbronnen te hebben of te krijgen om ons doel te bereiken

uim een derde van de professionals is er niet van overtuigd voldoende hulpbronnen te hebben of te krijgen om het doel te bereiken. Een kwart vindt van wel.