Samenwerken in projectonderwijs

Projectonderwijs wordt in het WO en HBO intensiefapp-picture-768x576 toegepast. Studenten werken groepsgewijs in een projectsetting aan een opdracht die zo dicht mogelijk bij de praktijk van het bedrijfsleven ligt. Naast de inhoudelijke opdracht is ook de samenwerking in de groep een essentieel onderdeel  van deze onderwijsvorm. Net als in het bedrijfsleven bepaalt de kwaliteit van die samenwerking voor 60-70% het resultaat.

Om de kwaliteit van het onderwijs positief te beïnvloeden is er vanuit de a2Results community een initiatief waarbij alle WO en HBO studenten via de onderwijsinstelling kosteloos toegang krijgen tot het gebruik van de succesfactorscan voor studenten. Dit instrument brengt  de zeven menselijke succesfactoren in kaart die aan de basis liggen van succesvolle teams.

Samenwerken moet je ook leren!

Gedurende de uitvoering van een projectopdracht gebruiken studentengroepen meerdere keren de succesfactorscan app  om de teamontwikkeling inzichtelijk te maken. De coach krijgt concrete handvatten om de samenwerking in het team te bespreken en te verbeteren en dieper liggende oorzaken inzichtelijk te maken.

Als onderwijsinstelling geef je op deze wijze een gedegen invulling aan de onderwerpen samenwerken en teamontwikkeling. Competenties die in het bedrijfsleven steeds vaker worden gevraagd.

Wil je de succesfactorscan ook aanbieden op jouw onderwijsinstelling, neem dan contact met ons op en wij helpen je verder.

 • De scan biedt de coach meer handvatten om een gesprek te leiden

  –Coach Hogeschool

 •  Verrek, deze shit werkt echt!

  –Student Hogeschool

 • De scan biedt meer inzicht in het functioneren van een team

  –Coach Hogeschool

 • Door de praktische tips konden we gelijk actie nemen

  –Student Hogeschool

Onderwijsinstellingen die de scan gebruiken:

 • Windesheim
 • Avans Hogescholen
 • Hogeschool Utrecht
 • Universiteit Leiden

Lees meer over ons studenten programma

Een mooi pakket!

Als Onderwijsinstelling krijg je toegang het volgende:

 • Een licentie voor het gebruik van de van de succesfactorscan app en event codes voor studenten gedurende en ten behoeve van hun studie;
 • Training van coaches voor het interpreteren van de uitkomsten van de succesfactorscan en de mogelijke interventies;
 • Ondersteuning, supervisie en interactie voor een optimaal gebruik;
 • Een administratie-systeem om event codes aan te maken (op termijn);
 • Tegen gereduceerde tarieven een licentie voor het gebruik van de van de succesfactorscan app en event codes voor medewerkers van de Onderwijsinstelling (optioneel).

Van beleving naar versnelling

Met de succesfactorscan app maak je het ontastbare groepsgedrag bespreekbaar op het moment dat het gebeurt. De succesfactorscan voor studenten maakt beleving bespreekbaar. Daar draait het om, want beleving stuurt motivatie en veerkracht.  Met de succesfactorscan voor studneten verbetert de interactie tussen stiudenten en dit verhoogt de kans op succes, betere en snellere projectresultaten.

Het gebruik is eenvoudig en snel. Binnen een half uur weet je de juiste interventie om succes te versnellen. Herhaal de stappen en je houdt de versnelling samen vast.

Download app of ga naar webversie

r-web

google-play

apple-store

Ontwikkeld door app-vise

Sleutel tot succes

Een event is een gebeurtenis waarvoor je een succesfactorscan wilt uitvoeren, bijvoorbeeld een overleg of een periode waarin je aan je project hebt gewerkt.  Per event wordt een event code aangemaakt die de deelnemers gebruiken om via de succesfactorscan app de scan in te vullen. Door het gebruik van de event code wordt bepaald welke resultaten van de scan bij elkaar horen en wordt de succesfactor rapportage gemaakt.

De event code kan in combinatie met een identificatie van de deelnemer worden gebruikt om de scan in te vullen, maar ook om op een later tijdstip de rapportage nogmaals op te vragen.

Ontstaan uit de praktijk, geborgd met de theorie

De succesfactoren zijn ontstaan door praktijkonderzoek in het bedrijfsleven. Gedurende meerdere jaren is onderzoek gedaan naar succesvolle teams en zijn markers ontwikkeld die het functioneren van teams weergeven. Dit betreft zowel het zichtbare (bovenstroom) als onzichtbare (onderstroom) gedrag van de groep.

De afgelopen 4 jaar hebben de succesfactoren voor studenten en de succesfactorscan app zich in de praktijk bewezen. Er zijn relaties gelegd naar ander theorieën  (o.a. Covey en Metaprofielen) en referentieprofielen opgesteld voor diverse omgevingen.

De succesfactorscan voor studenten is een onderdeel van de a2Results formule voor acceleratie naar succesvolle resultaten. De kennis, tools en interventies in deze formule zijn continue in ontwikkeling door de multidisciplinaire bijdrage van professionals uit de a2Results® Community.

Hulp als je het nodig hebt

Succes maak je samen. Daarom kan je ten alle tijden een beroep doen op de kennis en expertise van Ruysdael en andere partners. Dit kan zowel in persoon door collegiale ondersteuning door een a2Result® Master of online in onze support database met case stories en  tips, trucs en interventies. Feit blijft dat wij pas stoppen als je echt bent geholpen. Zie ook onze support pagina

Zo werkt het